VICC-UTVÄRDERING

VICC arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och att Du som residensgäst ska trivas under Din vistelse samt att boende och studiorna fungerar till belåtenhet. Våra finansiärer vill också veta vilken nytta Du har haft av Din vistelse på VICC. Därför ber vi Dig att svara på nedan korta enkät. Din medverkan är viktig för oss och den går snabbt att fylla i!

(ex. ASCAP, PRS, GEMA, Stim etc)

Hur bedömer Du Din vistelse på en skala från 1-5 där 1 är dålig och 5 är utmärkt.

Ange t.ex. resultat och/eller effekter och annat som vistelsen medförde för Dig.

Ange om Du fick några nya kontakter genom Din VICC-vistelse.

Ange övriga saker som Du önskar berätta eller tipsa oss om!

CAPTCHA image