GuteLjaudKarte 2024: the Churches 2024

Under några år har Visby Internationella Tonsättarcentrum samarbetat med Gotlands norra pastorat med ljudinstallationer pastoratets kyrkor. Sommaren 2024 gör vi installationer i Boge, Fleringe, Martebo och Stekyrka kyrkor. Den musik som spelas är elektroakustisk musik set vill säga musik som är elektronsikt framställd. Det blir ett möte mellan det medeltida kyrkorummet och den modernaste av musik. Erfarenheten vi har av detta musikaliska möte har varit mycket gott, Det sker något väldigt spännande med upplevelsen av kyrkorummet i detta möte. All musik är komponerad av tonsättare som varit aktiva på Tonsättarcentrum i Visby.

In association with:

Under sommaren kommer en ljudinstallation att ljuda i Tingstäde fästning från den 26 juni till att fästningen stänger för sommaren.